Hva er fellestrekk mellom musikk og CRM?

Det er ikke alle som forstår sammenhengen mellom musikk og CRM (kunderelasjonshåndtering). Men det er faktisk ganske mange trekk som er felles for de begge. Ser man på Blues, enten det er folkemusikk eller bluegrass, så har de viktig oppbygging som er helt nødvendige for å lykkes.

For de fleste er musikk kanskje noe som flyter, har rytme og takt. Tenker man seg litt om, så kan man si at musikken er velsmurt. Et system, uansett hvilket, er helt avhengig av smøring for å fungerer optimalt.

CRM er instrumentet

Det avanserte crm systemet består av mange deler, som alle opererer samtidig for å optimalisere driften. Et foretak har behov for et slikt system, fordi det gjør flere ting samtidig. Man frigjør kapasitet til å ta seg av andre ting. Et bluesband består av mange deler. Vi har musikere som kan sammenlignes med bedriftens ansatte. De har instrumenter:

  • Gitar/banjo
  • Trommer
  • Saksofon
  • Piano

Instrumentene tilhører familier, slik som strengeinstrument, blåsere også videre. Når disse fungerer sammen, får man utrolig musikk. Det er noe som rører ved oss, akkurat som en arbeidsgruppe som jobber godt sammen.

Notene skaper orden

Men det er notene som skaper orden. Bedriften styres etter regler og retningslinjer. Akkurat som arbeidsmiljølov, HMS-lov og bedriftsorganisasjon. Disse “reglene” er med på å skape orden i den kompliserte driften, slik at den kan utvikle seg og nå nye markeder.

Blusen har slike retningslinjer også. Ikke bare at instrumentene er akustiske og at artistene har en viss kleskode, men også at blues i seg selv er en dynamisk symbiose mellom takt og melodi. Med en god dose menneskelige egenskaper videreført gjennom tradisjon. Det kan være intuisjon, samspill og oppfinnsomhet. Blues er også en improvisatorisk musikksjanger. Selv om den bygger på orden.

CRM uvurderlig positivt system

Uten CRM kan man klare å lykkes, men med CRM blir det mye enklere. Og tenk om foretaket ditt ikke skulle klare det, CRM kan være løsningen. For er det to ting du trenger når du skal lykkes i en bedrift, så er det tid og penger. Tid og penger er helt uvurderlig for alle som vil stå på egne ben, bidra i samfunnet og utvikle bærekraftig drift for fremtiden.

Hva er fellestrekk mellom musikk og CRM?
Scroll to top
zakra